Làm rõ một số quy định về việc vận hành, tổ chức hội nghị nhà chung cư

Cụ thể, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có kiến nghị về việc hiện nay một số quy định về việc vận hành nhà chung cư, tổ chức hội nghị nhà chung cư tại Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng như: Quy định phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã bàn giao tham dự hội nghị chung cư lần đầu; thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư; quy định về chỗ đỗ xe... là không phù hợp với thực tế, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi Thông tư này để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý, vận hành nhà chung cư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với quy định phải có phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã bàn giao tham dự hội nghị chung cư lần đầu, ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 248/BXD-QLN trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về nội dung này (kèm theo Văn bản số 248/BXD-QLN).

Đối với quy định thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng nhận thấy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 103, Luật Nhà ở 2014 thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có), trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham gia hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử dụng.

Mặt khác, tại Khoản 6, Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 19 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 (Quy chế 02) đã bổ sung quy định: “Trường hợp người đang sử dụng căn hộ căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị”.

Như vậy, để phù hợp với tình hình thực tế theo ý kiến đề nghị của cử tri, Thông tư số 02/2016/TT-BXD đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng thành viên Ban quản trị không chỉ bao gồm đại diện các chủ sở hữu mà còn bao gồm cả đại diện các chủ sử dụng căn hộ (nếu được chủ sở hữu ủy quyền).

Đối với quy định về chỗ để xe, Bộ Xây dựng nhận thấy, nội dung về chỗ để xe đã được quy định tại Khoản 1, Điều 101 của Luật Nhà ở 2014. Tại Điều 8 của Quy chế 02 không quy định mới về chỗ để xe mà chỉ cụ thể hóa việc quản lý chỗ để xe trong nhà chung cư đã được quy định trong Luật Nhà ở 2014.

Mặt khác, trước khi ban hành Quy chế 02 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD, Bộ Xây dựng cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị cũng như đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó có quy định về thành viên Ban quản trị, quy định về chỗ để xe trong nhà chung cư. Hầu hết các ý kiến tham gia góp ý đều nhất trí với quy định của Quy chế 02, Thông tư 28/2016/TT-BXD.

Qua theo dõi việc thi hành Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Quy chế 02, Thông tư 28/2016/TT-BXD và các quy định nêu trên cho thấy, nội dung của các quy định này vẫn đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều chủ đầu tư, đông đảo cư dân đang sinh sống trong các nhà chung cư.

Vì vậy, Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến nêu trên của cử tri TP Hà Nội và sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá việc triển khai thi hành Quy chế này trên thực tế để có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Tin liên quan

Người FPT bàn cách ‘Vận hành tổ chức giáo dục’

Người FPT bàn cách ‘Vận hành tổ chức giáo dục’

20/12/2018

Hội thảo mở FPT EduCamp có chủ đề “Vận hành tổ chức giáo dục” sẽ thu hút khoảng 150 người tham gia tại Hòa Lạc, Hà Nội

XEM CHI TIẾT
Làm rõ một số quy định về việc vận hành, tổ chức hội nghị nhà chung cư

Làm rõ một số quy định về việc vận hành, tổ chức hội nghị nhà chung cư

20/12/2018

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri TP Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1836 /BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

XEM CHI TIẾT

0466.888.888