Các quy trình hoạch định chiến lược Marketing doanh nghiệp cần biết

Các quy trình hoạch định chiến lược Marketing doanh nghiệp cần biết

20/12/2018

Hoạch định chiến lược marketing là một hoạt động cực kì quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Từ việc vạch ra toàn bộ kế hoạch hoạt động marketing, tới việc lập kế hoạch để lựa chọn chiến lược phát triển, chiến lược cạnh tranh, cho đến việc xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể thích hợp. Do vậy, các doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển lâu bền, chắc chắc phải xây dựng được một chiến lược Marketing thật phù hợp và khả thi. Vậy quy trình hoạch định chiến lược Marketing doanh nghiệp là như thế nào, hãy cùng theo dõi bài viết sau…

XEM CHI TIẾT
TÌM CHO MÌNH PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP

TÌM CHO MÌNH PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP

20/12/2018

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có sự thay đổi cách thức hoạch định của mình theo một nghiên cứu gần đây của tạp chí Harvard Business Review.

XEM CHI TIẾT
Hoạch định là gì và những đặc điểm của hoạch định

Hoạch định là gì và những đặc điểm của hoạch định

20/12/2018

Hoạch định là gì?…Về phương diện khoa học, kế hoạch được xem là một chương trình hành động cụ thể, còn hoạch định là quá trình tổ chức soạn thảo và thực hiện các kế hoạch cụ thể đã được đề ra

XEM CHI TIẾT
12 bí quyết lãnh đạo của nhà quản trị huyền thoại Jack Welch

12 bí quyết lãnh đạo của nhà quản trị huyền thoại Jack Welch

20/12/2018

Welch vừa là nhà hoạch định chiến lược, giảng viên kinh doanh, biểu tượng của công ty, lại vừa là nhà lý luận về quản trị. Nếu lãnh đạo là một môn nghệ thuật thì chắc chắn Welch chính là người nghệ sĩ bậc thầy.

XEM CHI TIẾT
Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả nhất hiện nay

Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả nhất hiện nay

20/12/2018

Một nhà quản trị giỏi họ không bao giờ bị tác động chi phối của thị trường bên ngoài. Họ luôn vạch ra một hướng đi cho mình và thậm chí cố gắng tác động để dẫn dắt cả thị trường đi theo hướng này. Trong công việc họ luôn hoạch định sẵn chiến lược kinh doanh để cho nhân viên có định hướng làm việc. Vậy quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh là gì.

XEM CHI TIẾT
1

0466.888.888